Rose Gold - Swarovski - Grey ring

Swarovski Grey ring

$68.00