Silver - Swarovski - Fresh Ring

Swarovski Fresh Ring

$118.00